>
image border bottom

Germana cu placere

germanaMotto: ,, Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ Ludwig Wittgenstein

( Limitele limbii mele semnifică limitele lumii mele)

Deutsch macht Spass– Facherubergreifendes Kinderliteraturprogramm (Traducere: Germana cu plăcere- Program interdisciplinar de literatură pentru copii)

Copilul dumneavoastră are posibilitatea să invețe limba germană, într-un cadru specializat cu activități specifice, adaptate și personalizate. În urma parcurgerii acestui program, se va observa dezvoltarea globala a copilului, din punctul de vedere al competențelor lingvistice, muzicale, științifice și artistice. De asemenea, în același timp se vor dezvolta competențele sociale și emoționale.

Toate activitățile se vor desfășura exclusiv în limba germană, punându-se cu precadere acccentul pe achiziționarea unui limbaj literar corect și pe exprimarea liberă în limba germană.

Activități complementare, precum jocurile muzicale, atelierele de creație, experimentele, discuțiile și argumentările personale susțin astfel dezvoltarea cu success a competențelor lingvistice. Se țintește spre dezvoltarea celor patru abilități de bază: ascultare, citire, scriere și vorbire.

Exemplificarea competențelor lingvistice dobândite de copilul dumneavoastră:

–         Competenţa de a audia un text literar şi de a sesiza şi reda elemente specifice textului audiat;

–         Competenţa de a citi un text literar în proză sau în versuri, respectând calităţile citirii;

–         Competenţa de a reproduce conţinutul unui text literar audiat sau citit;

–         Competenţa de a comunica utilizând vocabularul specific;

–         Competenta de a argumenta si a-si exprima propria parere oral si in scris

–         Competenţa de a lucra cu cartea;

–         Competenţa de a valorifica texte lecturate în dramatizări, portofolii, minibiblioteci, vizite.

 

    Coordonator:

    Andrada Sorca: specialist în educația școlarilor și a preșcolarilor, vorbitor în public, Formator acreditat ANC, organizator evenimente
    legate de educația parentală, Învățătoare clasa Pregătitoare secția germană, la Liceul N. Lenau Timisoara.

    • Frecventa cursului: 1 sedinta/saptamana 
    • Pret: 80 lei/luna (4 sedinte) sau 210 lei/ 3  luni